0772 98 89 01 0552 98 89 01 0312 56 01 16

Турак жай каржылоо багыттары

Ипотеканын шарттары

Программанын катышуучулары үчүн талаптар

- Программага катышууга арыз берген учурда 21 жаштан баштап жана төлөөнүн пландык графиктерине ылайык ипотекалык кредиттин же ижаралык төлөмдөрдүн акыркы суммасын төлөгөн учурда 70 жашка чейинки курак;

- жалпы эмгек стажы 2 жылдан кем эмес же ошол уюмда 1 жылдан кем эмес иш стажы;

- катышуучунун, катышуучунун жубайынын жана катышуучунун жашы жете элек балдарынын Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнүн турак жайынын жоктугу;

- Программага катышууга арыз берген күнгө чейин акыркы 3 жылдын ичинде катышуучуда, катышуучунун жубайында жана катышуучунун жашы жете элек балдарында Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында турак жайга менчик укугунун өтүшүнө байланыштуу кандайдыр бир жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн жоктугу;

- катышуучунун төлөөгө жөндөмдүүлүгү.

Турак жайды каржылоонун багыттары:

Социалдык ипотека (жылдык 4%, 25 жылга чейинки мөөнөт, баштапкы төлөмү жок):

  • көп балалуу үй-бүлөлөр (бюджеттик жана жеке чөйрөнүн кызматкерлери)
  • ДМЧ адамдар жана ДМЧАнын камкорчулары (бюджеттик жана жеке чөйрөнүн кызматкерлери)
  • жесирлер жана никеге турбаган жашы жете элек баласы/балдары бар жарандар (бюджеттик жана жеке чөйрөнүн кызматкерлери)
  • айыл жериндеги жаш адистер (бюджеттик жана жеке чөйрөнүн кызматкерлери)

Жеңилдетилген ипотека (жылдык 4%, мөөнөтү 25 жылга чейин, баштапкы төлөмү жок) - мамлекеттик жана муниципалдык уюмдарда эмгектенген жарандар үчүн

Арзан ипотека (жылдык 8%, мөөнөтү 25 жылга чейин, баштапкы төлөм 20%) - жеке чөйрөдө эмгектенген жарандар үчүн

Жогоруда көрсөтүлгөн багыттар боюнча турак жайды кийин сатып алуу менен ижара механизми боюнча мамлекеттик органдар тарабынан курулган даяр турак жай берилет.

Мындан тышкары, өлкөнүн аймактарында (Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары) иш алып барган бардык категориядагы жарандар үчүн KFW программасы боюнча ипотекалык кредиттер жеткиликтүү.

ПРОГРАММАНЫН ТАНДОО КРИТЕРИЙЛЕРИ БОЮНЧА ЭСКЕРТҮҮЛӨР

1) Катышуучуда, жубайында жана катышуучунун жашы жете элек балдарында турак жайда 20 (жыйырма) чарчы метр ашпаган жалпы үлүшү болгон учурда Программага катышууга уруксат берилет, эгерде аларда программага арыз берген күнгө чейин жана турак жайды каржылоону алган учурга чейинки акыркы 3 (үч) жыл ичинде Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында турак жайга менчик укугунун өтүшү менен байланышкан кандайдыр бир жарандык-укуктук бүтүмдөр жок болгон учурда;

2) Эгерде катышуучуга, катышуучунун жубайына жана катышуучунун жашы жете элек балдарына мыйзам боюнча мураска калган турак жайда 20 ч.м ашпаган үлүш болсо, Программага катышууга жол берилет. Катышуучуга, катышуучунун жубайына жана катышуучунун жашы жете элек балдарына мыйзам боюнча мураска калган турак жайдын 20 чарчы метрден ашпаган үлүшүнө байланыштуу жарандык-укуктук бүтүм болгон учурда Программага катышууга жол берилет.