0772 98 89 01 0552 98 89 01 0312 56 01 16

Директорлор кеңеши

Директорлор кеңеши

АЙТКУЛОВ НУРЛАН ШЕЙШЕНБЕКОВИЧ

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН ТӨРАГАСЫ

____

Бакашова Жылдыз Кемеловна

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

____

Баймуратов Калдарбек Шакирович

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

____