0772 98 89 01 0552 98 89 01 0312 56 01 16

Биз жөнүндө

Биз жөнүндө

"Мамлекеттик Ипотекалык Компания" ААК ипотекалык кредиттөө чөйрөсүндөгү бирден-бир ыйгарым укуктуу орган болуп саналат.

МАКСАТ

Кыргыз Республикасынын жарандарын арзан турак жай менен камсыздоо, ипотекалык насыялоо жана эконом-класстагы турак жай курулуш секторуна финансылык ресурстарды тартуунун узак мөөнөттүү туруктуу механизмдерин ишке ашыруу.

МИССИЯ

Ипотека рыногун өнүктүрүү, калктын турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу, коомдун өркүндөшү жана калктын жашоо деңгээлинин жогорулашы үчүн турак жай менен камсыздоо жаатындагы социалдык милдеттерди чечүү аркылуу Кыргыз Республикасынын экономикасынын туруктуу өнүгүшүнө салым кошуу.

КЕЛЕЧЕКТЕГИ КӨРҮНҮШ

Өлкөнүн жарандарын жеткиликтүү жана узак мөөнөттүү ипотеканын эсебинен турак жай сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуучу туруктуу өнүккөн ипотекалык уюм болуу. Мультипликативдик таасир аркылуу экономиканы жана курулуш индустриясын көтөрүүгө, өндүрүштүн көлөмүн өстүрүүгө, курулуш материалдарын сатууга жана калктын жумуш менен камсыз болуусуна колдоо көрсөтүү.