0312610662

Пайдалуу маалымат

Пайдалуу маалымат

"Социалдык ипотека" багыты боюнча тизмелер

Жаңыланган күнү 2023-жылдын 26-октябры

Баткен облусу

Жалал-Абад облусу

Ысык-Көл облусу

Нарын облусу

Ош облусу (Ош шаары)

Талас облусу

Чүй облусу (Бишкек шаары)

"Арзан ипотека" багыты боюнча кезектин тизмеси

Жаңыланган күнү 2023-жылдын 26-октябры

Баткен облусу

Жалал-Абад облусу

Ысык-Көл облусу

Нарын облусу

Ош облусу (Ош шаары)

Талас облусу

Чүй облусу (Бишкек шаары)

"Жеңилдетилген ипотека" багыты боюнча кезектин тизмеси

Жаңыланган күнү 2023-жылдын 26-октябры

Баткен облусу

Жалал-Абад облусу

Ысык-Көл облусу

Нарын облусу

Ош облусу (Ош шаары)

Талас облусу

Чүй облусу (Бишкек шаары)

2023-жылдын 04-августуна карата кезектин тизмеси

"ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН ИПОТЕКА" ЖЫЛДЫК 4% - БАГЫТЫ БОЮНЧА ТИЗМЕ

"ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН ИПОТЕКА" ЖЫЛДЫК 6-8% - БАГЫТЫ БОЮНЧА ТИЗМЕ

"АРЗАН ИПОТЕКА" ЖЫЛДЫК 8% - БАГЫТЫ БОЮНЧА ТИЗМЕ

"АРЗАН ИПОТЕКА" ЖЫЛДЫК 10-12% - БАГЫТЫ БОЮНЧА ТИЗМЕ

"СОЦИАЛДЫК ИПОТЕКА" ЖЫЛДЫК 4% - БАГЫТЫ БОЮНЧА ТИЗМЕ

"АРЗАН ИПОТЕКА" - ИСЛАМ КАРЖЫЛОО ПРИНЦИПТЕРИ БАГЫТЫ БОЮНЧА ТИЗМЕ

ӨЛКӨНҮН АЙМАКТАРЫНДА "ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН ИПОТЕКА" БАГЫТЫ БОЮНЧА ТИЗМЕ