0772 98 89 01 0552 98 89 01 0312 56 01 16

Турак жай каржылоо багыттары

Турак жай каржылоо багыттары

Үлүштүк курулуш

Кыргыз Республикасынын бардык жарандары, анын ичинде чет өлкөдө эмгектенген жарандар үчүн

Пайыздык чен-жылдык 8%

Мөөнөтү-15 жылга чейин

Пайыздык чен жана турак жайдын наркы:

Турак жай куруу сметасына ылайык аныкталат. Смета бекитилгенден кийин наркы жана пайыздык чени сайтта жарыяланат

Ипотека предмети:

Үлүштүк курулуш шарттарында турак жай куруу

Ипотеканын шарттары

Социалдык ипотека - жарандардын айрым категориялары үчүн

Жеңилдетилген ипотека - бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлери үчүн

Арзан ипотека - жеке сектордун кызматкерлери үчүн

Мамлекеттик органдар тарабынан курулган даяр турак жай берилет

Пайыздык чен-жылдык 4% - 8%

Мөөнөтү - 25 жылга чейин

 

Курулуш объекттери

Курулуп жаткан объекттер жөнүндө маалымат