КЫР
Өтүнмө берүү

Насыя түрлөрү

Жеке турак жай куруу

Курулушка жана турак жай бүтүрүүгө ипотека


"РСК БАНК" ААК ЖАНА "АЙЫЛ БАНК" ААК БАНКТАР АРКЫЛУУ КЕЗЕКСИЗ БЕРИЛҮҮДӨ

20%

баштапкы төгүм

4-8%

пайыздык чен

25 жылга чейин

насыянын мөөнөтү

Мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана алардын ведомстволук уюмдарында жана ишканаларында, мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарында, саламаттык сактоонун мамлекеттик жана муниципалдык уюмдарында жана мамлекеттик телерадио уюмдарында иштеген жарандарга

Бишкек жана Ош шаарларынан даяр турак жай сатып алуу

Баардык жарандар үчүн даяр турак жай сатып алууга 8% ипотека

 

 

20%

баштапкы төгүм

8%

пайыздык чен

25 жылга чейин

насыянын мөөнөтү

Бишкек жана Ош шаарларында жалданып иштеген же ишкердик иш менен алектенген  бардык жарандар үчүн

 

 

КР аймактарында жаңы турак жай сатып алуу

КР аймактарында жаңы турак жай алууга 8% ипотека

"РСК БАНК" ААК, “КЫРГЫЗСТАН КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКЫ” ААК ЖАНА "КЫРГЫЗ ИНВЕСТИЦИЯЛЫК-КРЕДИТ БАНКЫ" ЖАК (KICB) БАНКТАР АРКЫЛУУ КЕЗЕКСИЗ БЕРИЛҮҮДӨ

Көңүл буруңуздар: Бишкек жана Ош шаарларынан сырткары ишке ашырылат

20%

баштапкы төгүм

8%

пайыздык чен

15 жылга чейин

насыянын мөөнөтү

Бишкек жана Ош шаарларынын сыртында жашаган жана жалданып иштеген же ишкердик менен алектенген төмөн же орто кирешелүү жарандар үчүн

КР аймактарында турак жай сатып алып реконструкция кылуу

КР аймактырында даяр батирлерди жана үйлөрдү сатып алыңыздар 

"РСК БАНК" ААК, “КЫРГЫЗСТАН КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКЫ” ААК ЖАНА "КЫРГЫЗ ИНВЕСТИЦИЯЛЫК-КРЕДИТ БАНКЫ" ЖАК (KICB) БАНКТАР АРКЫЛУУ КЕЗЕКСИЗ БЕРИЛҮҮДӨ

Көңүл буруңуздар: өнүм Бишкек жана Ош шаарларынын сыртында турак жай реконструкциялоо шарты менен ишке ашырылат
 

20%

баштапкы төгүм

8%

пайыздык чен

15 жылга чейин

насыянын мөөнөтү

Бишкек жана Ош шаарларынын сыртында жашаган жана жалданып иштеген же ишкердик менен алектенген төмөн же орто кирешелүү жарандар үчүн

  

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан