0312610662

Турак жай продукттары

Турак жай продукттары

Кийинки сатып алуу менен турак жайды ижарага алуу

«МИК» ААК өздүк турак жай фондунан «Менин үйүм 2021-2026» турак жай программасынын катышуучуларына кийин сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен ижарага турак-жай менен камсыз кылат. Бул турак жай продуктунун көпчүлүгүнүн көптөгөн артыкчылыктары бар, алардын биринин баштапкы төгүмү жоктугу жана өнөктөш банктардын чектеринин жоктугуна байланыштуу төмөн пайыздык чен.

Аманат чогултуу ипотекалык насыясы

ТСКК "Элдик турак-жай компания" АККда (МИКтин түүндү мекемеси) турак жай аманат депозити аркылуу баштапкы төгүмдөрдү милдеттүү түрдө топтоону, андан кийин сатылып алынган/курулуп жаткан турак жайдын наркынын МИК тарабынан 40% дан ашпаган жана ТСКК "Элдик турак-жай компания" АКК тарабынан 30% кем эмес өлчөмүндө кошо каржылоону караган,турак жай сатып алууга же жеке турак жай курууга кредит.

Өнөктөш банктар аркылуу ипотекалык кредит берүү

KfW Германия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган “Кыргыз Республикасындагы турак жайды каржылоо” Программасынын алкагында ипотекалык кредиттер Бишкек жана Ош шаарларынан сырткары өлкөнүн бардык аймактарында берилип жатат.

Ипотекалык калькулятор

Сатылып алынып жаткан турак жайдын наркы

сом

500 000

9 000 000

Баштапкы төгүм

сом

Насыя боюнча пайыздык чени (% жылдык)

%

Насыянын мөөнөтү

лет

1 жыл

25 жыл

Насыянын пайыздык чени
Ай сайын төлөм
Насыянын суммасы