0772 98 89 01 0552 98 89 01 0312 56 01 16

Ченемдик-укуктук база

Ченемдик-укуктук база

«Менин үйүм 2021-2026» Кыргыз Республикасынын турак жай программасы

Бул Программанын негизги максаты өлкөнүн жарандарын арзан турак жай менен камсыз кылуу болуп саналат: 1) турак жай фондун каржылоо системасын өнүктүрүү; 2) калктын аманаттарынын топтолушуна алып келүүчү келишимдик турак жай аманаттарынын системасын өнүктүрүү; 3) турак жай курулушун, анын ичинде МЖӨ механизмдери, турак жай сертификаттары жана башка механизмдер аркылуу көбөйтүү; 4) орто мөөнөттүү келечекте бюджеттен тышкаркы каржылоо булактарын тартууга басым жасоо; 5) баалуу кагаздар рыногун, анын ичинде исламдык баалуу кагаздарды өнүктүрүү.

Кыргыз Республикасынын "Менин үйүм 2021-2026" турак жай программасынын катышуучуларын тандоо тартиби

«Менин үйүм 2021-2026» Кыргыз Республикасынын турак жай программасынын катышуучуларын тандоо тартибин тандоо критерийлерин, катышуучулардын тизмесин түзүү шарттарын жана ипотекалык кредиттерди, колдонуудагы турак жайды капиталдык оңдоого кредиттерди берүүнүн шарттарын аныктайт. Андан соң, кийин сатып алуу менен турак жайды ижарага берүү шарттары, учурдагы турак жайды кеңейтүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Менин үйүм 2021-2026» турак жай программасын ишке ашыруунун алкагында сатылып алынган турак жайга талаптарды аныктайт.

"Мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы жөнүндө" Мыйзам

Ушул Мыйзам жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча укуктук негиздерди белгилейт жана жарандардын турак жайга укугун жүзөгө ашыруу үчүн шарттарды камсыз кылууга, жарандардын турак жай шарттарын жакшыртууга укуктарын ишке ашырууга жана Кыргыз Республикасында турак жай курулушун өнүктүрүүгө багытталган.

Кыргыз Республикасынын "Менин үйүм 2021-2026" турак жай программасынын катышуучуларын тандоо тартибинин акыркы редакциясы

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 14-марты № 140 токтомунун редакциясындагы «Менин үйүм 2021-2026» Кыргыз Республикасынын турак жай программасынын катышуучуларын тандоо тартиби