0772 98 89 01 0552 98 89 01 0312 56 01 16

Башкармалык

Башкармалык

Шыкмаматов Алмамбет Насырканович

Башкармалыктын төрагасы

____

Омуров Амантур Нурбекович

Башкармалыктын төрагасынын орун басары

____

Джеембаев Тилек Джанышович

Башкармалыктын төрагасынын орун басары

____