0312610662

Башкармалык

Башкармалык

Шыкмаматов Алмамбет Насырканович

Башкармалыктын төрагасы

____

Омуров Амантур Нурбекович

Башкармалыктын төрагасынын орун басары

____

Джеембаев Тилек Джанышович

Башкармалыктын төрагасынын орун басары

____