0772 98 89 01 0552 98 89 01 0312 56 01 16

Турак жай каржылоо багыттары

Үлүштүк курулуш

Программанын катышуучулары үчүн талаптар

- Катышуучунун, катышуучунун жубайынын жана катышуучунун жашы жете элек балдарынын Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнүн турак жайынын жоктугу;

- Программага катышууга арыз берген күнгө чейин акыркы 3 жылдын ичинде катышуучуда, катышуучунун жубайында жана катышуучунун жашы жете элек балдарында Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында турак жайга менчик укугунун өтүшүнө байланыштуу кандайдыр бир жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн жоктугу.

Үлүштүк курулуш шарттарында турак жай куруу

Пайыздык чени: 8%

Ипотека мөөнөтү:

15 жылга чейин

Баштапкы төлөм:

Сатып алынуучу турак жайдын наркынын 50% дан кем эмес

Программага катышууга электрондук арыз МИКтин электрондук порталы аркылуу берилет

Курулуш объекттери