КЫР
Өтүнмө берүү

Насыя түрлөрү

КР аймактарында турак жай куруу

КР аймактарында турак жай курууга 10% ипотека 
КАРЖЫЛОО БАР

Көңүл буруңуздар: Бишкек жана Ош шаарларынан сырткары

20%

баштапкы төгүм

10%

пайыздык чен

15 жылга чейин

насыянын мөөнөтү

Бишкек жана Ош шаарларынын сыртында жашаган жана жалданып иштеген же ишкердик менен алектенген төмөн же орто кирешелүү жарандар үчүн

МАНИЛҮҮ: Жарандын менчигинде курулушка жер участогу болуш керек

Сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен ижарага алуу

Пайдалуу ижара 

Ижара Нарын шаарында ишке ашырылууда

кажети жок

баштапкы төгүм

6%* баштап

ижаранын пайыздык чени

15 жылга чейин

ижаранын мөөнөтү

Мамлекеттик же муниципалдык бюджеттен каржыланган уюмдарда иштеген жарандар үчүн

Көңүл буруңуздар: Ижара банктардын катышуусу жок түздөн түз МИК аркылуу берилет 

Даяр турак жай сатып алуу

Турак жай сатып алууга багытталган 6%* ипотека

10%

баштапкы төгүм

6%* баштап

пайыздык чен

15 жылга чейин

насыянын мөөнөтү

Мамлекеттик же муниципалдык бюджеттен каржыланган уюмдарда иштеген жарандар үчүн

Контракттык турак жай аманаттары

Турак жай сатып алууга максаттуу аманаттар 

Көңүл буруңуздар: Өнүм ишке кирүү процессинде
 

30%

аманаттар

3 жылдан 5 жылга чейин

аманаттар мөөнөтү

до 20 лет

срок кредита 

КР бардык жарандары

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан