КЫР
Өтүнмө берүү

Насыя түрлөрү

Ислам каржылоо принциптери

Ислам каржылоо принциптерине ылайык даяр турак жай алуу

 

20%

баштапкы төгүм

8%

пайыздык чен

25 жылга чейин

мөөнөтү

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан