КЫР
Өтүнмө берүү

Насыя түрлөрү

Даяр турак жай сатып алуу

Турак жай сатып алууга багытталган 4% ипотека

 

10%

баштапкы төгүм

4%

пайыздык чен

25 жылга чейин

насыянын мөөнөтү

Мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана алардын ведомстволук уюмдарында жана ишканаларында, мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарында, саламаттык сактоонун мамлекеттик жана муниципалдык уюмдарында жана мамлекеттик телерадио уюмдарында иштеген жарандарга

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан