КЫР
Өтүнмө берүү

Насыя түрлөрү

Жеке турак жай куруу

Курулушка жана турак жай бүтүрүүгө ипотека


"РСК БАНК" ААК ЖАНА "АЙЫЛ БАНК" ААК БАНКТАР АРКЫЛУУ КЕЗЕКСИЗ БЕРИЛҮҮДӨ

20%

баштапкы төгүм

4-8%

пайыздык чен

25 жылга чейин

насыянын мөөнөтү

Мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жана алардын ведомстволук уюмдарында жана ишканаларында, мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарында, саламаттык сактоонун мамлекеттик жана муниципалдык уюмдарында жана мамлекеттик телерадио уюмдарында иштеген жарандарга

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан