КЫР
Өтүнмө берүү

Насыя түрлөрү

Контракттык турак жай аманаттары

Турак жай сатып алууга максаттуу аманаттар 

Көңүл буруңуздар: Өнүм ишке кирүү процессинде
 

30%

аманаттар

3 жылдан 5 жылга чейин

аманаттар мөөнөтү

до 20 лет

срок кредита 

КР бардык жарандары

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан