КЫР
Өтүнмө берүү

Насыя түрлөрү

Ислам каржылоо принциптери

Катышуучуларга болгон талап

  Катышуучу: Кыргызстандын аймагында жашаган жана эмгектенген, же ишкердик иш менен алектенген 21 жаштан 65 жашка* чейинки бардык жарандар.

Эмгек стажы: Жалпы эмгек стажы 2 жылдан кем эмес же учурда иштеп жаткан уюмда стажы бир жылдан кем эмес болушу керек.

Турак жай жоктугу**: Катышуучунун, анын жолдошунун (жубайынын) жана жашы жетпеген балдарынын КР аймагында менчик турак жайы болбошу керек.

Турак жай менен болгон бүтүмдөрдүн жоктугу: Программага катышууга өтүнмө бергенге чейин акыркы 3 жылда катышуучунун, анын жолдошунун (жубайынын) жана жашы жетпеген балдарынын Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында турак жай менен болгон кандайдыр бир жарандык-укуктук бүтүмдөр болбошу керек.

Башкалар: Катышуучунун төлөө жөндөмдүүлүгү жетиштүү болушу керек.

*«МИК» ААК ишке ашырып жаткан турак жай программаларына катышууга өтүнмө берген учурда 21 жаш куракта жана акыркы төлөмдү төлөп жатканда 65 жашка чейин болушу зарыл

**«МИК» ААК ишке ашырып жаткан турак жай программаларына катышуучунун, анын жолдошу (жубайы) жана жашы жетпеген балдары тарабынан мураска берилген турак жай 12 чарчы м. аз үлүшү болгон учурларда жол берилет.  

20%

баштапкы төгүм

8%

процентная ставка

25 жылга чейин

мөөнөтү

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан