КЫР
Өтүнмө берүү

Насыя түрлөрү

Сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен ижарага алуу

Пайдалуу ижара 

кажети жок

баштапкы төгүм

4%* баштап

ижаранын пайыздык чени

25 жылга чейин

ижаранын мөөнөтү

Мамлекеттик же муниципалдык бюджеттен каржыланган уюмдарда иштеген жарандар үчүн

Көңүл буруңуздар: Ижара банктардын катышуусу жок түздөн түз МИК аркылуу берилет 

сайт Sunrise студиясынан иштелип чыккан