0772 98 89 01 0552 98 89 01 0312 56 01 16

Турак жай продукттары

Турак жай продукттары

KfW Программасы боюнча кредиттер

Кредиттер «РСК БАНК» ААК жана «КЫРГЫЗ ИНВЕСТИЦИЯЛЫК-Кредиттик БАНК» ЖАК (KICB) ӨНӨКТӨШ БАНКТАР АРКЫЛУУ КЕЗЕКСИЗ БЕРИЛЕТ.

Бишкек жана Ош шаарларынан сырткары аймактарда ипотекалык кредиттер. 

Пайыздык чен: жылдык 8%

Баштапкы төгүм: турак жайдын баасынан 20% жогору

Мөөнөтү: 15 жылга чейин

Жеке турак жай куруу

Учурда бул механизм боюнча каржылоо токтотулду

Ипотекалык калькулятор

Сатылып алынып жаткан турак жайдын наркы

сом

500 000

9 000 000

Баштапкы төгүм

сом

Насыя боюнча пайыздык чени (% жылдык)

%

Насыянын мөөнөтү

лет

1 жыл

25 жыл

Насыянын пайыздык чени
Ай сайын төлөм
Насыянын суммасы