0772 98 89 01 0552 98 89 01 0312 56 01 16

Программага катышуучу болуу үчүн өтүнмөнү кантип тапшырабыз?

Кененирээк

"МЕНИН ҮЙҮМ 2021-2026" ПРОГРАММАСЫНЫН КАТЫШУУЧУЛАРЫН ТИЗМЕСИ (КЕЗЕКТҮҮЛҮК)

Кененирээк

Турак жай каржылоо багыттары

Маалымат

Статистика

Үй-бүлөлөрдүн саны

707

1776

1416

714

817

732

1804

1380

Жалпы каржыланган, млн. сом

821

1862

1641

1059

1233

1567

4655

2968