«МИК» ААК жана ОКОФ Нарын шаарындагы беш кабаттуу турак жайдын курулушу тууралуу тушундурмо.

21 Декабря 2018


«МИК» ААК жана ОКОФ Нарын шаарындагы беш кабаттуу турак жайдын курулушу тууралуу тушундурмо.
 

http://gik.kg/ru/news/full/691.html