Өзүңдүн үйүңдө
жашоого
убакыт келди!

Өзүңдүн үйүңдө
жашоого
убакыт келди!

Өзүңдүн үйүңдө
жашоого
убакыт келди!

Өзүңдүн үйүңдө
жашоого
убакыт келди!