"Мамлекеттик Ипотекалык Компания" ААК өнөктөш-банктардын санына «ФинансКредитБанк КАБ» ААК (“ФКБ” ААК) кошулганы тууралуу жарыялайт.

17 Августа 2018

"Мамлекеттик Ипотекалык  Компания" ААКу (“МИК” ААК) өнөктөш-банктардын санына «ФинансКредитБанк КАБ» ААКун (“ФКБ” ААК) кошулганы тууралуу жарыялайт.

2018-жылдын  16-августунда "Мамлекеттик Ипотекалык  Компания" ААКу   «ФКБ» ААКу менен генералдык кызматташуу тууралуу Макулдашууга кол коюшту.

Катышуучулар:

Шамкеев Б.А. - “МИК” ААКун Төрагасы.

Жакшыбаев К.Ж. - “ФКБ” ААКун Төрагасы.

Даакыбаев А.Б. – “МИК” ААКун Банктар менен иштөө боюнча бөлүмүнүн башчысы.

“ФКБ” ААК 2005-жылы түзүлгөн жана ыңгайлуу пайыздык чендер менен баардык банктык кызматтарды көрсөтүүдө тейлөө сапаты жогору болгон заманбап банк болуп саналат. Банк бизнести өстүрүүдө активдүү өнүгүү саясатын жүргүзүүдө жана жакынкы 2 жылда Кыргыз Республикасынын коммерциалык банктардын арасында ири банктардын тобуна кирүүнү пландаштырууда. Бүгүнкү күндө “ФКБ” ААКун  жергиликтүү бөлүмдөрү Кыргыз Республикасын негизги 6 аймагында жайгашкан жана андан сырткары, өлкө боюнча 18 аманат кассалары иш алып барууда.   

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” Программасына ылайык банктык системасын Кыргыз Республикасында ипотекалык насылоонун өнүгүүсүнө катыштыруу максатында “МИК” ААКу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” программасынын катышуучуларын тандоонун тартиби жөнүндө Убактылуу жобо ылайык баштапкы төлөмгө жараша 8-10% пайыздык чен менен Программанын катышуучуларына ипотекалык насыя берүүнү камсыздаган 13 коммерциалык өнөктөш-банктар менен кызматташуу тууралуу генералдык Макулдашуу түздү.  Бүгүнкө күндө Программанын катышуучуларынын жалпы тизмелерине 12 999 жаран катталган,  Мамлекеттик турак жай программасынын маселелерин координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиясынын чечимине ылайыкк тизмелердин колдонуу мөөнөтү 1 жыл. Анын ичинен колдонуудагы тизмелерде 7 180 катышуучу катталган жана бардык тизмелер боюнча бүгүнкү күндө 3,6 млрд. сомдон ашкан суммага 3,3 миңден ашык ипотекалык насыялар берилди. 

Азыркы учурда насыялык портфель боюнча кайтарымдуулук 100 % түзөт, бул болсо “МИК” ААКун инвестициалык каражаттарынын сапатын жана ишенимдүү колдонуусун билдирет. Өнөктөш-банктардын профессионалдык ишмердүүлүгүнүн натыйжасында Программанын катышуучулары ипотека аркылуу алган турак жайын баалашып биринчи кезекте ипотекалык насыялар боюнча төлөмдөрдү төлөөгө аракеттенүүсү инвестициалык каражаттарды кайтаруусунун ишенимдүүлүгүн жогорулат. Ошол себептен, ипотекалык насыялар активдерди бөлүштүрүү жана алардын кирешелүүлүгүн жогорулатуучу ишенимдүү, натыйжалуу жана узак мөөноттүү инвестициялоо инструменти болууда. “МИК” ААКун негизги каржылоо булактары уставдык капиталы, бюджеттик насыя, ички жана тышкы донорлордун каражаттары болуп саналат. Пайдалуу жана натыйжалуу кызматташуунун алкагында жана  ипотекалык насыяларды үзгүлтүксүз берүүнүн максатында кээ бир өнөктөш-банктартар менен банктын каражаттарынын эсебинен, андан ары узартуу мүмкүнчүлүгү менен ипотекалык насыяларды берүү боюнча кошумча келишимдер түзулгөн.

Программанын катышуучуларына “ФКБ” ААКу аркылуу ыңгайлуу пайыздык чендер менен баардык банктык кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт жана “МИК” ААКу  ишенимдүү “ФКБ” ААКу өнөктөш-банк болооруна үмүттөөнүдө, ал эми банк болсо Программанын катышуучулары түрүндө кардарлардын санын көбөйтүп ишенимдүү кардарларды тартат.