ААК "МИК" Ипотекалык Баалуу Кагаздар" жөнүндө кабарлайт.