Ипотека көрсөткүчтөрү

20 Июля 2017

2017-жылдын 20-июлуна карата МИК тарабынан 1451 насыя берилип, жалпы суммасы     1 763 645 797,00    сомду түздү.