Кызматташуу

15 Июня 2017

Ишеним ийгиликтерди жаратууга жардам болот

2017-жылдын 14-июнунда “Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ААКнун Башкармалыгынын төрагасы Шамкеев Бактыбек Абылкасымович жана ЖАК "Ишеним"  КБ (мындан ары Кредит бюросу) Елебесова Акжолтой Жекшалиевна кредиттик маалымат алмашуу тууралуу келишимге кол коюшту.

Бул Келишимге ылайык,  тараптар кредиттик маалымат субъекти тууралуу маалымат алмашышат. Кредиттик маалымат субъект катары кредит, лизинг алгандарды жана аларга кепилдик бергендерди билүүгө болот.

Келишимде белгиленген тартипке ылайык, мында Мамлекеттик Ипотекалык Компания Кредит бюросуна кредит алгандар тууралуу маалыматты, ал эми Кредит бюросу МИКке карыз алгандар тууралуу оң жана терс мазмундагы маалыматтарды берип турушат.

Мындай кызматташуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” программасынын алкагында ипотекалык кредиттөө ишин жогорку денгээлде жана сапаттуу болушуна жана мүмкүн болуучу терс жагдайлардын орун алышына жол бербөө максатын көздөйт. Ошону менен бирге эле, кардарлардын банктар менен алакаларды жүргүзүүдө жоопкерчиликтүү болууларына өбөлгө түзөт.

Маалымат иретинде

Кыргыз Республикасынын “Кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө” мыйзамы  2016-жылдын 16-июлунда күчүнө кирген, ага ылайык Кредиттик бюронун иш-аракетине, кредиттик маалымат менен алмашуу учуруна катышып жаткандарга карата жаңы талаптар белгиленген.

"Ишеним"  ЖАК КБ Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдарынын жаңы талаптарына ылайык кредиттик маалыматтарды алмашуу боюнча иш-аракетти жүзөгө ашыруу максатында, 2016-жылдын 20-июлунда түзүлүп, иштеп жатат.