2017-жылдын 24-февралына карата берилген насыялар

24 Февраля 2017

2017-жылдын 24-февралына карата МИК  тарабынан 846 насыя берилип, жалпы суммасы 1 013 654 254,00 сомду түздү.

Азыркы учурда МИК “Даяр турак жайды сатып алуу” жана “Жеке турак жайды куруу” -  2 механизмин ишке ийгиликтүү ашырып жатат. Ипотекалык насыялар МИК менен өнөктөштүктө иштеп жаткан 12 коммерциялык банк тарабынан берилүүдө: