РУС
Подать заявку

Кабинет Министров Кыргызстана утвердил жилищную программу «Мой дом 2021–2026»

26 июля 2021 г.

Өлкөнүн жарандарын арзан турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Ушуга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 13-июлундагы №75 токтому менен, “Менин үйүм 2021-2026” турак-жай программасы (мындан ары - Программа) кабыл алынып 25-июлунда юридикалык күчүнө кирди.

 Негизги максат – жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу жана  жарандардын турак жайга болгон укугун жүзөгө ашыруу үчүн шарттарды камсыз кылууга укуктук негиздерди түзүү. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын жарандарынын турак жай шарттарын жакшыртуу жана өлкөдө турак жай курулушун өнүктүрүү.

Дүйнөлүк коронавирус пандемиясынын кесепетинен келип чыккан экономикалык активдүүлүк төмөндөп турганда, турак-жайды каржылоо шарттарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу өлкө жетекчилигинин башкы приоритеттеринин бири.

Турак жайдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу Программанын төмөнкүдөй негизги багыттарын ишке ашыруу аркылуу жүзөгө ашат:

  • мамлекеттик ипотекалык насыялардын пайыздык чендерин жылдык 4% га чейин акырындык менен төмөндөтүү, ошондой эле кийинчерээк сатып алуу менен турак жайды ижарага алуу механизмин иштеп чыгуу;
  • өлкөнүн жарандарын турак-жай менен камсыз кылуу үчүн, жеке турак жай фондун түзүү;
  • ипотекалык турак жайды насыялоо секторуна инвестицияларды тартуу боюнча эл аралык донорлор менен иштөө.

Мамлекеттик ипотекалык насыялардын пайыздык чендерин төмөндөтүү максатында, "МИК" ААК өнөктөш банктар менен алардын маржасын төмөнөтүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Мындан тышкары, турак-жай менен камсыздоонун альтернативдүү механизмдери иштелип чыгат - "кийинчерээк сатып алуу шарты менен ижарага берилүүчү турак-жай" жана "ислам принциптерине ылайык турак-жайды каржылоо".

"Ижарага бериле турган турак жай" механизми коммерциялык банктын маржасын четке кагат, ошондой эле турак жайды базар баасынан төмөн баада берет. Анткени ал «МИК» ААКнын турак жай фондунан берилет. Мамлекеттик Ипотекалык Компаниянын турак жай фонду көп кабатуу үйлөрдүү куруу жана сатып алуу жолу менен түзүлөт деп болжолдонууда.

Ислам банк системасынын өзгөчөлүгү - насыянын пайызынын жоктугу. Демек, ислам принциптерине ылайык турак-жайды каржылоо менен, турак жай насыя алуучуларга алдын-ала макулдашылган маржа менен "бөлүп төлөөнүн" негизинде берилет. Маржанын өлчөмү мамлекеттик турак жай программасынын катышуучулары үчүн турак жай сатып алууда банк тарткан чыгымдар менен аныкталат.

«Менин үйүм 2021-2026» турак жай программасынын алкагында, социалдык жактан корголбогон категориядагы жарандарды турак жай менен камсыз кылуунун ар кандай механизмдери аркылуу турак жай менен камсыз кылууну мамлекеттик колдоо чаралары каралгандыгын белгилей кетүү зарыл.

Пайыздык чендин төмөндөшү жана мамлекеттик ипотекалык насыяларды каржылоо шарттарынын көбөйүшү турак жайдын жеткиликтүүлүгүнүн жогорулашына толук таасир эте албайт. Турак жайдын жеткиликтүүлүгү турак жай курулушуна байланыштуу, анткени жеткиликтүүлүктү жогорулатуу үчүн өлкөдө курулуш көлөмүн көбөйтүү менен базар наркын төмөндөтүү боюнча комплекстүү чараларды көрүү зарыл. Турак жай рыногундагы сунуштун көбөйүшү турак жайдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуучу аныктоочу фактор болуп саналат.

Ушуга байланыштуу Программаны ишке ашырууда өлкөбүздө курулуштун көлөмүн көбөйтүүгө негизги басым жасалат. Учурда өлкөнүн ички дүң продукциясындагы курулуштун үлүшү орто эсеп менен 8-9% ды түзөт. Бул көрсөткүчтү жогорулатуу үчүн өлкөнүн экономикасынын курулуш секторунун бардык объектилерин жана субъекттерин камтыган өз ара байланышкан иш-чаралар комплекси керек. Ушул максатта, Программада өлкөдө турак жай курулуш көлөмүн көбөйтүү боюнча комплекстүү иш-чаралар каралган.

Курулуш жана турак-жай каржылоосунун өсүшү мамлекеттик турак жай саясаты секторуна олуттуу финансылык инвестицияларды талап кылат. Ушуну эске алуу менен, Программанын алкагында инвестицияларды тартууга жооптуу мамлекеттик органдар жана “МИК” ААК эл аралык жана ата мекендик инвесторлордун каражаттарын тартуу боюнча иштерди жүргүзүп жатышат.

Программаны масштабдуу жүзөгө ашыруу мамлекеттик турак жай саясатына катышкан бардык мамлекеттик органдардын катышуусу каралган жана өлкө жетекчилиги тарабынан жеке көзөмөлдө турат. Ушуну эске алуу менен, Программа менен бирге, аны ишке ашыруу боюнча План бекитилген, анда коюлган тапшырмаларды аткаруу мөөнөттөрү жана аларды жүзөгө ашырууга жооптуу мамлекеттик органдар көрсөтүлгөн. Жооптуу мамлекеттик органдар белгиленген мөөнөттө жүктөлгөн милдеттердин аткарылышын контролдойт жана анын аткарылышы жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына берет.

сайт разработан в Sunrise studio