Өнөктөштөр

Банки:

 • "Айыл Банк" ААК

  "Айыл Банк" ААК

  www.ab.kg
 • «РСК БАНК» ААК

  «РСК БАНК» ААК

  www.rsk.kg
 • «Банк Компаньон» ЖАК

  «Банк Компаньон» ЖАК

  www.kompanion.kg
 • «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК

  «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК

  www.cbk.kg
 • «Capital Bank» ААК

  «Capital Bank» ААК

  www.capitalbank.kg
 • "Банк Азии" ЖАК

  "Банк Азии" ЖАК

  www.bankasia.kg
 • «БТА Банк» ЖАК

  «БТА Банк» ЖАК

  www.btabank.kg
 • "Бай-Тушум" Банкы ЖАК

  "Бай-Тушум" Банкы ЖАК

  www.baitushum.kg
 • "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАК

  "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАК

  www.demirbank.kg
 • "Росинбанк" ААК

  "Росинбанк" ААК

  www.rib.kg
 • "Кыргызкоммерцбанк" ААК

  "Кыргызкоммерцбанк" ААК

  www.kkb.kg
 • "Бакай Банк" ААК

  "Бакай Банк" ААК

  www.bakai.kg
 • Өнөктөш ипотекалык компания

  Өнөктөш ипотекалык компания

  www.kmc.kz
 • «ФинансКредитБанкКАБ» ААК

  «ФинансКредитБанкКАБ» ААК

  www.fkb.kg
 • "Ишеним" Насыя Бюросу ЖАК

  "Ишеним" Насыя Бюросу ЖАК

  http://www.ishenim.kg/kg
 • «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» ЖАК

  «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы» ЖАК

  https://kicb.net/welcome/

Фонды:

 • Орус-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду

  Орус-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду

  www.rkdf.org

Международные организации:

 • Казакстан "Турак жай Курулуш Аманат Банкы"

  Казакстан "Турак жай Курулуш Аманат Банкы"

  hcsbk.kz
 • Эл аралык бирикме

  Эл аралык бирикме

  www.housingfinance.org
 • KfW

  KfW