Коронавирустук илдет менен күрөөшүүнү колдоо

25 Марта 2020

Урматтуу жарандар!

Өлкө жана бүткүл дүйнө үчүн кыйын мезгилде биз бири бирибизге колдоо көрсөтүш керекпиз. Компания кызматкерлери бир күндүк айлык акысын коронавирустук илдет менен курөөшүүгө которгондугун Мамлекеттик ипотекалык компания маалымдайт. Каражаттар Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин коронавирустук илдет менен күрөөшүү үчүн атайын эсебине которулду.