Ипотекалык насыялар боюнча төлөмдөрдү жылдыруу!

25 Марта 2020

COVID-19 коронавирустук илдетинин жайылышына себеп болгон учурдагы кырдаалга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан “COVID-19 пандемиясына байланыштуу финансы-кредит уюмдарынын ишин убактылуу жөнгө салуу эрежелери жөнүндө” 2020-жылдын 18-мартында № 2020-П-12/13-1-(БС) токтому кабыл алынды.

Аталган токтомдун кабыл алуусуна байланыштуу “МИК” ААК төмөнкүнү билдирет, коронавирустук илдетин жайылынышына же болбосо илдет менен күрөшүү үчүн көрүлгөн чаралардын тике же кыйыр таасирине байланыштуу убактылуу финансылык кыйынчылыктарга чалдыккан зайымчылардын “МИК” ААК кайра каржылоосунун алкагындагы ипотекалык насыялары  боюнча төлөмдөрдү жылдыруу тууралуу чечим өнөктөш-банктар тарабынан, Кыргыз Ресупбликасынын Улуттук банкынын талаптарын, өнөктөш-банктын ички нормативдик актыларын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” Программасынын талаптарын эске алып, кабыл алынат.

Ипотекалык насыялар боюнча төлөмдөр менен кыйынчылыкка чалдыккан зайымчылар насыя берилген банкка кайрылышат. Өнөктөш-банктар тарабынан ар бир зайымчынын кайрылуусу жеке түрдө каралат.

Насыялар боюнча төлөмдөрдү жылдыруу, насыянын бир же бир нече төлөмдөрүнөн бошотуу дегенди билдирбегенин эске алууну суранабыз. Жылдырылган төлөмдөр эсептелинген пайыздары эске алынып, милдеттүү түрдө төлөнүш үчүн келечектеги белгиленген мөөнөткө жылдырылып бөлүштүрүлүшү мүмкүн.