"Мамлекеттик Ипотекалык Компания" ААК-у бардык кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы 2020-жылы менен куттуктайт!

31 Декабря 2019

"Мамлекеттик Ипотекалык Компания" ААК-у бардык кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы 2020-жылы менен куттуктайт!

  

   Жылуу үй, жагымдуу чөйрө жана ар бир жарандын жашоосу үчүн жагымдуу шарттар—бул биздин мамлекетибиздин социалдык саясатынын иштешинин ажырагыс элементи.  "Мамлекеттик  Ипотекалык  Компания" ААК-ун өнүгүшү жана туура коюлган максаттарына, милдеттерге жетүү-абдан маанилүү, себеби мамлекеттик программалардын алкагында Кыргыз Республикасынын жарандарын жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу – бул “Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ААК-ун приоритети.  

    Келе жаткан 2020-жылы Сиздерге бекем ден соолук, финансылык жетишкендик жана бардык белгиленген иштердин аткарылышын каалайбыз.