Пайыздык чендер жаңы берилген насыялар үчун гана төмөндөтүлдү.

02 Декабря 2019

      "МИК" ААК-у  жаңыдан гана  берилген насыялар боюнча пайыздык чендердин төмөндөшү жөнүндө маалымдайт:

 Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  № 17-120 18/10/2019 тапшырмасынын  негизинде жана Мамлекеттик Ипотекалык Компаниянын  Башкармасынын  № 54 чечими  менен 2019-жылдын  01 ноябрдан баштап жаңыдан берилип жаткан насыялардын пайыздык чендери төмөндөйт:

- Эгерде зайымчы сатып алынуучу турак жайдын баасынан 10-20 %  баштапкы төгүм камсыздаса -  8 % жылдык пайыздык чен;

-  Эгерде зайымчы сатып алынуучу турак жайдын баасынан 20-30 %  баштапкы төгүм камсыздаса- 7 % жылдык пайыздык чен;

- Эгерде зайымчы сатып алынуучу турак жайдын баасынан 20-30 %  баштапкы төгүм камсыздаса - 6 %  жылдык пайыздык чен;

Жеке турак жай куруу үчүн :

- Курулуш мезгилинде жылдык-10% жылдык пайыздык чен.

- Турак жай курулушу аяктагандан кийин -6% жылдык пайыздык чен.

* Жеке турак  жай механизми боюнча 1 ноябрга чейин бекитилген насыялар үчүн кийинки транштарды пайдалануу үчүн  11 % жылдык пайыздык  чен. 2019-жылдын 01-ноябрынан баштап турак жайды куруу иштерин аяктап жана пайдаланууга берүүдөн кийин инвестициялык акчалай каражаттарды пайдалануу үчүн пайыздык чен жылдык 6 % пайыз эсебинде белгиленет.