"Турак жай каржылоо программасы" алкагында биринчи насыя берилди.