2019 -жылдын 13 ноябрь айына карата "МИК" ААК тарабынан 5млрд.сомдон ашык суммага 4405 насыя берилди.