2019-жылдын 29-октябрында "Мамлекеттик Ипотекалык Компания" ААК –ун кызматкерлери Финансылык сабаттуулук боюнча жарманкесине катышышты.

01 Ноября 2019

      2019-жылдын 29-октябрында "Мамлекеттик Ипотекалык Компания" ААК –ун кызматкерлери Финансылык сабаттуулук боюнча жарманкесине катышышты.

       

2019-жылдын 29-октябрында "Мамлекеттик Ипотекалык Компания" ААК –ун кызматкерлери Финансылык сабаттуулук боюнча жарманкеге катышышты. Жарманкени  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик  кызматы уюштурду.  Жарманкенин максаты-жарандарга финансылык кызмат көрсөтүү жана финансылык пландаштыруу боюнча  маалыматт  берүү. Андан сырткары  жарманкенин  катышучуулары финансылык тейлөөнү, жекече финансылык пландаштырууну, консультация аркылуу  жардам көрсөтүүнү, ошондой эле жалпы элди финансылык рынокто берилген конкреттүү финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн шарттары менен тааныштырып кетишти.   Каржы системанын жаңылыктары менен танышуу жана акча каражаттарын сарамжалдуу пайдалануу абдан маанилүү ,анткени  мунун  бардыгы  финансылык  камсыздуулуктун өбөлгөлөрү болуп эсептелинет.