Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ААК-у Кыргыз Республикасынын аймактагы өкүлдөрү үчүн KFW линиясы аркылуу “Турак-жай насыялоо программасын” ишке киргизүүдө.

15 Октября 2019

   “Мамлекеттик Ипотекалык Компания”   ААК-у  Кыргыз Республикасынын   аймактагы  өкүлдөрү үчүн   KFW  линиясы аркылуу “Турак-жай насыялоо программасын” ишке киргизүүдө. Кыргыз Республикасынын аймактагы жарандары  (Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары) рыноктук пайызыдан төмөн  ипотекалык насыялоого кеңири мүмкүнчүлүк алышат (турак жайдын баштапкы төлөмү 20%- дан кем эмес, пайыздык чен-10 %, мөөнөтү 15 жыл.)

Программанын  алкагында үч негизги багыт менен ипотекалык насыя  камсыздоонуда:

 • Турак жай сатып алуу - "Кут конуш";
 • Экинчи турак жай рыногунан турак жайды сатып алуу, жана  турак жайды андан ары реконструкциялоо -"Бек үстүн;.
 • Жеке турак жай  курулушун каржылоо  - "Ашар".

KFW кредиттик линиясы боюнча "Турак жай каржылоо программасын"  ишке ашыруу үчүн 3 коммерциялык банк тандалып алынды:

 • "РСК Банк" ААК
 • “Кыргызстан» КБ ААК
 • “ КИКБ» ЖАК

“Мамлекеттик Ипотекалык Компания”  ААК-у   жана  “РСК Банк”  ААК-у  “Турак-жай насыялоо программасынын”  алкагында   Келишимге  кол  коюшту. Ал Келишимдин негизинде “РСК Банк” ААК-у  ипотекалык насыяларды туздөн түз программанын катышуучуларына  бере баштайт.

  "РСК Банк" ААК-у  расмий түрдө "Турак жай каржылоо программасынын" катышуучуларынын тизмелерин  түзүү жөнүндө жарыялайт. Турак-жай каржылоо программасы Кыргыз Республикасы тараптан Федеративдуу  Германия  Республикасы менен  өкмөттөр аралык макулдашуусунун алкагында ишке ашырылууда.  Кулактандыруу "РСК Банк" ААК-ун жана “МИК” ААК-ун  расмий  сайттарында жарыяланат.

                 

        «РСК БАНК» 1996-жылы калкка тейлөө кызмат көрсөтүү үчүн негизделген. Чет өлкөлөрдө «РСК Банк ААК-ун   банк-корреспонденттеринин кеңири тору бар, бул көрсөткүч  Банкка эл аралык финансылык коомчулуктардын ишенимин тастыктайт жана анын кардарлары үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. «РСК Банк» жеке жана юридикалык жактар үчүн кызматтардын кеңири тармагын көрсөтөт. Жаңы банктык продуктылар туруктуу түрдө ишке киргизилип турат.  «РСК Банк» ААКнын тейлөө түйүндөрү  51 филиалдан, 21 стационардык аманат кассаларынан жана 37 көчмө кассаларынан турат. «РСК Банктын» туруктуулугуна карата кепилдик, өкмөттүк деңгээлде колдоодо болуп турат, себеби «РСК Банк» ААКнын акцияларынын 100% Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө таандык.

 Аталган Программанын   негизги айырмасы бул жергиликтүү бийлик органдарына кайрылуусуз эле, жарандардын өнөктөш банктарга түздөн түз кайрылуусу, бул Программанын катышуучуларынын финансылык чыгымдарын жана убактысын кыскартат, ошондой эле ипотекалык насыяны алуу процедурасын жеңилдетет. Германия Өкмөтү  KFW банк аркылуу Кыргызстандын аймактарындагы турак жай шарттарын жакшыртууга жана өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашырууга 11 миллион евро өлчөмүндө каражат бөлүнүүдө. (10,5 млн. евро ипотекалык насыяларды каржылоого жана “МИК” ААК-у техникалык жардамын көрсөтүүгө жана долбоорду ишке ашырууга 0,5 млн. евро).

КАТЫШУУЧУЛАРДЫ ТАНДООНУН КРИТЕРИЙЛЕРИ

 • Эмгек стажын, бизнесин, жеке көмөкчү чарбасын тастыктаган документтерин болушу.
 •  Программанын катышуучунун, катышуучунун күйөөсүндө (аялында) жана катышуучунун жашы жете элек балдарында катышууга арыз берген күнгө чейин акыркы 3 жылдын ичинде турак жайынын жана турак жайга байланыштуу кандайдыр бир жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн жоктугу;
 • Катышуучунун төлөөгө жөндөмдүүлүгү;
 • Зайымчы Ош жана Бишкек шаарларында жашабашы жана иштебеши керек , турак жай, иштеген жеринен 60 чакырымдан ашык эмес аралыкта сакталышы керек, бирок Бишкек жана Ош шаарларында болбошу керек;
 • Катышуучу  үй-бүлөлүү болушу зарыл.