Компаниянын ишмердүүлүгүнүн багыттары.

11 Октября 2019

                                                           

                                                      Компаниянын ишмердүүлүгүнүн багыттары.

          

КР Өкмөтүнүн “Арзан турак жай 2015-2020” Программасында ипотекалык насыялоонун эки багыты аныкталган:

• "Жеңилдетилген ипотека" багыты КР Өкмөтү белгилеген тандоонун талаптарына ылайык келген, Ведомстволор аралык комиссия тарабынан аныкталган Кыргыз Республикасынын жарандарынын айрым категорияларына багытталат. Ведомстволор аралык комиссиянын чечимине ылайык бул категорияга бюджеттик мекемелердин кызматкерлери кирген.

• “Арзан ипотека” багыты КР Өкмөтү аныктаган тандоонун негизги талаптарына жана "МИК" ААКынын кошумча талаптарына ылайык келген шарттарда Кыргыз Республикасынын бардык жарандарына ипотеккалык насыя берүүгө багытталган.

Программанын ушул багыттары “МИК” ААК тарабынан төмөнкү механизмдер аркылуу ишке ашырылат: