2019-жылдын 10 октябрь айына карата «МИК» ААК тарабынан 5 млрд. сомдон ашык суммага 4381 насыя берилди