Касымова Бурмакул Качкыновна "Арзан турак жай 2015-2020" программасынын катышуучусу, ал мектепке чейинки билим берүү № 133 уюмунда эмгектенет.

03 Октября 2019

 Касымова Бурмакул Качкыновна "Арзан турак жай  2015-2020" программасынын катышуучусу, ал  мектепке  чейинки  билим  берүү  № 133  уюмунда  эмгектенет.   Бала бакчанын педагогикалык иш-аракетинин артыкчылыгы бул балдардын  интеллектуалдык жана психофизикалык өнүгүүсү  жана  мектепке даярдоо иш аракеттери.

 Касымова Бурмакул: "Жеткиликтүү турак-жай 2015-2020" программасы  биз үчүн абдан маанилүү, себеби мамлекеттик сектордун өкүлдөрү  адистиги боюнча иштөө  үчүн  беш жыл окушат,андан кийин  материалдык жана турак-жай проблемаларын чечүү учүн чет өлкөгө кетишет,системада педагогикалык кадрлардын жетишсиздиги байкалды, ошол эле учурда мамлекеттик программанын ийгиликтүү иштөөсү абдан зарыл.  Балдар бакчасында  билим берүү жана тарбиялоо  кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт, ошондой эле психологиялык коопсуздук жана  дени сак жашоо образын  камсыз кылуу, балдардын физикалык өнүгүү  жогорулатууну иштеп чыгуу боюнча иш аракеттери аткарылат.  Балдар бакчасында 12 педагог, 9 тарбиячы иштейт, андан сырткары  мамлекеттик тил мугалими, музыкалык жетекчи күн сайын педагогикалык иш алып барат. Бардык мугалимдер дайыма квалификацияны жогорулатуу курстарына, шаардык семинарларга, ачык сабактарга катышуу менен өзүнүн кесиптик деңгээлин жогорулатышат.  “Жеткиликтүү турак-жай 2015-2020" программанын иштөөсү бюджеттик чөйрөнүн өкүлдөрүнүн бакубаттуулугун жогорулатат, себеби ал эң негизги- турак-жай менен камсыз кылуу көйгөйүн чечет”.