Молдокулова Светлана Колхозбековна "Арзан турак-жай 2015-2020" программасынын катышуучусу, ал Бишкек шаарынын № 20 Окуу Тарбия Комплексинде тарых мугалими болуп иштейт.

12 Сентября 2019

 

Молдокулова Светлана Колхозбековна "Арзан турак-жай 2015-2020" программасынын катышуучусу, ал Бишкек шаарынын  № 20 Окуу Тарбия Комплексинде   тарых  мугалими  болуп иштейт.  Мектептин педагогикалык жамааты 60 педагогдон турат. Анын ичинен 12 мугалим "Элдик билим берүүнүн отличниги"наамына ээ.

 Молдокулова Светлана: "Мен өзүмдүн кесибимди баалайм жана балдар менен иштөөнү жакшы көрөм, бала чагында алынган билим  андан ары окутуу үчүн бекем негизги базасы болуп эсептелинет. Биздин мектепте билим сапаты маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу туруктуу, жана жакшы билим берүү чөйрөсүн түзүү – бул педагогтордун  натыйжалуу  иш аракети.  

 Белгилей кетсек  биздин ийгиликтерибиздин көрсөткүчү  бул биздин  11-а классынын Жапарбекова Сезим, 11-б классынын Джоомартова Салкынай бүтүрүчүүлөрүбуздүн   "Алтын Тамга" өзгөчө үлгүдөгү   аттестаттына ээ болушу,  ошондой эле 11-а классынын Жапарбекова Сезим  жалпы республикалык тестирлөөнүн “Алтын” сертификатына  ээ болду.  Андан  тышкары 995 бүтүрүүчү ЖРТ -дө жогорку баа алышты жана жогорку окуу жайларына кабыл алынды.  "Жеткиликтүү турак-жай 2015-2020" программасы  мамлекеттибиздин стратегиялык  программасы болуп саналат, анткени анын аркасында мугалимдер өз турак-жай менен камсыз болууда жана жалпы билим берүү мектептеринин окуучуларынын сабаттуулугунун деңгээлин жогорулатуунун үстүндө иштөөнү улантышууда”.