2019-жылдын 06 сентябрь айына карата «МИК» ААК тарабынан 5 млрд. сомдон ашык суммага 4346 насыя берилди