“Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ААК-у Кыргыз Республикасынын аймактагы өкүлдөрү үчүн KFW линиясы аркылуу “Турак-жай насыялоо программасын” ишке киргизүүдө.

05 Августа 2019

   “Мамлекеттик Ипотекалык Компания”   ААК-у  Кыргыз Республикасынын   аймактагы  өкүлдөрү үчүн   KFW  линиясы аркылуу “Турак-жай насыялоо программасын” ишке киргизүүдө.                                          

Кыргыз Республикасынын аймактагы жарандары  (Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары) рыноктук пайызыдан төмөн  ипотекалык насыялоого кеңири мүмкүнчүлүк алышат (турак жайдын баштапкы төлөмү 20%- дан кем эмес, пайыздык чен-10 %, мөөнөтү 15 жыл.)

Программанын  алкагында үч негизги багыт менен ипотекалык насыя  камсыздоонуда:

 • Турак жай сатып алуу - "Кут конуш";
 • Экинчи турак жай рыногунан турак жайды сатып алуу, жана  турак жайды андан ары реконструкциялоо -"Бек устун”;.
 • Жеке турак жай  курулушун каржылоо  - "Ашар".

Турак жай каржылоо программасы  алкагында   катышуучулары жаңы турак жай сатып алууга, жаны турак жайды  кеңейтүү жана реконструкциялоого ошондой эле  өзуңун  участкасында жеке турак жай курууга мүмкунчүлүгү бар.

KFW кредиттик линиясы боюнча "Турак жай каржылоо программасын"  ишке ашыруу үчүн 3 коммерциялык банк тандалып алынды:

 • "РСК Банк" ААК
 • “Кыргызстан» КБ ААК
 • “ КИКБ» ЖАК

 “МИК” ААК-у  жана КБ “Кыргызстан” ААК-у  “Турак-жай каржылоо” программасынын алкагында келишимге кол коюшту.  Эми программанын катышуучулары насыя алуу үчүн банктардын түздөн-түз бара алат. Кол коюуда  “МИК” ААК-ун Башкармасынын Төрагасынын орун басары Нуржигит Усенакун уулу жана КБ "Кыргызстан" ААК-ун биринчи орун басары  Сагындыков Жаркынбек  катышты. Ошондой эле немец KFW  банкынын финансылык секторунун координатору Султан Айылчиевдин өзгөчө натыйжалуу иштерин белгилеп кетүү маанилүү. 

Мамлекеттик Ипотекалык Компания ААК-у 2018-2019-жылдан баштап долбоорду ишке ашыруу максатында KFW менен, жана  банк-партнерлор менен активдүү иш аракеттер  жүргүзүүдө.    

Германия Өкмөтү  KFW банк аркылуу Кыргызстандын аймактарындагы турак жай шарттарын жакшыртууга жана өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашырууга 11 миллион евро өлчөмүндө каражат бөлүнүүдө.  (10,5 млн. евро ипотекалык насыяларды каржылоого жана “МИК” ААК-у техникалык жардамын көрсөтүүгө жана долбоорду ишке ашырууга 0,5 млн. евро). Аталган Программанын   негизги айырмасы бул жергиликтүү бийлик органдарына кайрылуусуз эле, жарандардын өнөктөш банктарга түздөн түз кайрылуусу, бул Программанын катышуучуларынын финансылык чыгымдарын жана убактысын кыскартат, ошондой эле ипотекалык насыяны алуу процедурасын жеңилдетет.

КАТЫШУУЧУЛАРДЫ ТАНДООНУН КРИТЕРИЙЛЕРИ

 • Эмгек стажын, бизнесин, жеке көмөкчү чарбасын тастыктаган документтерин болушу.
 •  Программага катышуучуда, катышуучунун күйөөсүндө (аялында) жана катышуучунун жашы жете элек балдарында катышууга арыз берген күнгө чейин акыркы 3 жылдын ичинде турак жайынын жана турак жайга байланыштуу кандайдыр бир жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн жоктугу;
 • Катышуучунун төлөөгө жөндөмдүүлүгү;
 • Зайымчы Ош жана Бишкек шаарларында жашабашы жана иштебеши керек , турак жай, иштеген жеринен 60 чакырымдан ашык эмес аралыкта сакталышы керек, бирок Бишкек жана Ош шаарларында болбошу керек;
 • Катышуучунун  үй-бүлөсү кеминде 1 адамдан турууга зарыл.                                               

Бүгүнкү күндө 14 өнөктөш-банк аркылуу 5,0 млрд. сомдон ашык суммага 4332 жаранга насыя берилди, анын натыйжасында Программанын катышуучулары тарабынан 210 миң чарчы метрден ашык турак жай сатып алынды жана 14 миңге жакын жаран турак жай менен камсыздандырылды. Программага катышуучулардын колдонуудагы тизмесинде 5130 жаран каржылоону күтүүдө. Программасынын катышуучулары ипотекалык насыя аркылуу турак-жайды сатып алууну баалап  биринчи кезекте  ипотекалык насыяны төлөйт, ошондуктан ипотекалык насыялар  ишенимдүү, натыйжалуу жана узак мөөнөттүү инвестициялоо куралы  болуп эсептелинет.