2019-жылдын 3 июлуна карата «МИК» ААК тарабынан 4,9 млрд. сомдон ашык суммага 4249 насыя берилди.