«МИК" ААК-нун кызматкерлери "Результат" коомдук бирикмеси уюштурган «Мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы ишмердүүлүгүнун альтернативалуу мониторинги" тренингине катышышты.

13 Июня 2019

«МИК" ААК-нун кызматкерлери  "Результат"  коомдук бирикмеси уюштурган  «Мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы ишмердүүлүгүнун альтернативалуу мониторинги" тренингине катышышты.

2019 жылдын 3 июнунда «Мамлекеттик Ипотекалык Компания» ААКу коррупцияны алдын алуу  жана коррупцияга каршы аракеттенүү  максатында, ошондой эле ачык-айкындуулук жана жарандык коомчулук менен тыгыз байланышы үчүн «Ишеним линиясын»  ишке киргизди". Коррупция-көп учурда конкреттүү укук бузуулар түрүндө чагылдырылган социалдык көрүнүш, ал пара, же мамлекеттен жана жарандардан материалдык баалуулуктарды уурдоо гана эмес, ал коомдогу мамлекеттин контролдугунан тышкары экономикалык жана социалдык мамилелердин бүтүндөй системасы.  Коррупциялык көрүнүштөргө  ар бир радам дуушар болушу мүмкүн, атап айтканда, коррупциялык көрүнүштөрдүн төмөнкүдөй түрлөрүн бөлүп көрсөтүүгө болот:

  •     жасалган түрү боюнча (тиричилик, системалуу, аралаш) 
  •   аракеттеринин мүнөзү боюнча (жөнөкөйлөтүлгөн тартипте иштеп   жаткан мыйзамдарды пайдалануу менен байланышкан)
  • жасалган ыкмасы боюнча (алуучу көкүтөт же опузалайт, ошондой эле күч таасирлери-кыр көрсөтүү)

 Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө 2-февраль 2012-жылы  26 Б Жарлыгы чыкты   (КР Президентинин Жарлыгынын 14 май 2012-ж. редакциясына ылайык, 102)

Трансперенси Интернешнл Коррупцияны Кабыл алуу индексине айтымында, Кыргызстан коррупциянын жогорку деңгээли бар өлкөлөрдүн катарына кирет.
2018 жылдын Коррупцияны Кабыл алуу Индексинде Кыргызстан 29 балл чогултуп 180 өлкөнүн ичинен 132 орунду ээледи. 2015 жылы Кыргызстан 167 өлкөнүн ичинен 123 орунду ээлеген, баллдык система боюнча республика 28 балл топтогон.  
2016 жылдын коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча 176 мамлекеттин ичинен 69 пайызы 50 төмөн баллга ээ болушту.  Жалпы рейтингиндин биринчи орундарын Дания жана Новая Зеландия ээлеп, ар бири 90 баллдан топтоду, рейтингдин акыркы орундарын Сомали жана Түштүк Судан бекитишти, алар 11 жана 10 баллды топтошту. КМШ өлкөлөлрүнүн ичинен эң жакшы көрсөткүчтөр Грузияда – 57 балл, эң начар көрсөткүчтөр – Туркмения жана Өзбекистанда, алар 22 жана 21 балл топтоп, 154 жана 156 орунда жайгашышты.   Жакшы жакка карай эң мыкты жана көрүнүктүү көрсөткүчөрдүн өзгөрүшүн Беларусь, Грузия жана Туркменистан көрсөтүштү  8,5 жана 4 баллды  кошушту, Молдова тескерисинче өз позицияларын 3 баллга начарлатты. 

Коррупция менен күрөшүүдө жарандык коомдон сырткары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү да маанилүү ролду ойнойт. Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамдарында коррупциялык кылмыштар үчүн тиешелүү жоопкерчилик каралган, ошондуктан ар бир ведомство коррупциялык көрүнүштөрдүн кесепеттеринин олуттуулугун түшүнүүсү керек.

Июнь айынын биринчи декадасында "МИК" ААК-ун кызматкерлери "Результат"  коомдук бирикме уюштурган , «Мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөшүү  ишмердүүлүгүнун  альтернативалуу мониторинги» тренингине катышышты.

«Результат» КБ-нин директору  Жылдыз Торалиева : "Биздин жумушчу топ  Стамбул планынын негизинде  коррупция менен күрөшүү боюнча  иш-аракеттеринин  методологиясын  иштеп  чыккан.Ошондой эле биздин  коомдук бирикмеси тарабынан    ЮСАИДдин колдоосу менен  "Мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөшүү ишине коомдук мониторинг жүргүзүү» долбоору  ишке ашырылууда.

Лекторлор кызыктуу фактылар болгондугу тууралуу айтып беришти, бир мамлекеттик ведомстводо жарандык коомдун жардамы менен арыздарды   онлайн-каттоо ишке киргизилди ,себеби  кагаз  арыздар  табышмактуу түрүндө  жоголуп жаткан. Ошентип, арыз берүү системасы так жөнгө салынган, анткени катталган арыздарды  азыр көз салып турууга мүмкүнчулук түзүлдү,  бул бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюп  жана  мамлекеттик органдардын мониторингинин биринчи кадамы болду .