Мониторинг бөлүмүнүн башчысы Алмаз Даакыбаев: "Жеткиликтүү турак жай - 2015-2020" программасы быйыл кандай иш алып барат?