2019-жылдын 29 майына карата "МИК" ААК тарабынан 4,8 млр.сомдон ашык суммага 4175 насыя берилди.