Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезити "Уйгө муктаждардын умуттөрү аткарылып жатат"