Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

26 Апреля 2019

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу.

Ипотекалык баалуу кагаздар рыногунун өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 2019-П-12/20-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому кабыл алынган. Бул токтомдун негизинде, коммерциялык банктар “Мамлекеттик Ипотекалык Компания” ААКу чыгарган ипотекалык жабымы бар (орду жабылуучу) облигацияларды 0% өлчөмүндө РППУну түзүү менен “нормалдуу актив” катары классификациялоого мүмкүн.

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө” жобого  киргизилген өзгөртүүлөрүнө ылайык коммерциялык банктардын кредиттик ресурстар алуу боюнча күрөөлүк камсыздоосу катары КР Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарына жана Улуттук банктын ноталарына кошумча "Мамлекеттик Ипотекалык Компания"ААКу тарабынан чыгарылган ипотекалык жабымы бар облигацияларды колдонууга мүмкүнчүлүк берет.

        

​                          ​                                                                                             

Улуттук банкынын Башкармасы кабыл алган токтому - өлкөдөгү ипотекалык насыялоону экинчи рыногунун түзүүгө жана өнүктүрүүгө карата олуттуу кадам болуп саналат. Бул токтом коммерциялык банктарга  ашыкча ликвиддүүлүгүн Кыргыз фондулук биржасы аркылуу ипотекалык жабымы бар облигацияларды жайгаштырууга мүмкүнчүлүгү берилет.

"Мамлекеттик Ипотекалык Компания"ААК-ун эки жылдык облигацияларын купондук чени азыркы учурда жылдык 8,3%ды түзөт, сапаттуу кредиттер боюнча ипотекалык күрөөлүктөрү ипотекалык жабууда (камсыздоодо) эмиссиянын суммасын 120% өлчөмүндө түзөт.

Ипотекалык жабымды түзгөн мүлктүн эсебин ипотекалык жабымдын реестринде жүргүзүүлүдө. Ипотекалык жабымдын реестрин лицензияланган депозитарий жүргүзөт.