Жарандарга кийин сатып алуу менен ижарага беруу учун МИК курулуш компаниялардан турак жайды сатып алууну пландаштырууда.

15 Марта 2019

Жарандарга кийин сатып алуу менен ижарага беруу учун МИК курулуш компаниялардан турак жайды сатып алууну пландаштырууда.

http://gik.kg/ru/news/full/784.html