Кыргызстандын текстилдик-тигуу тармагынын окулдору менен "МИК" ААК жетекчилиги жолугушту.