Ипотека көрсөткүчтөрү

11 Августа 2017

2017-жылдын 11-августуна карата МИК тарабынан 1552 насыя берилип, жалпы суммасы 1 887 275 897,00 сомду түздү.